Πανδημία, τώρα και λίγα χρόνια μετά…

Εδώ και κάποιο καιρό έχω δει το κόσμο να αλλάζει, νέες συνθήκες, νέοι νόμοι, νέες προκαταλήψεις, νέοι φόβοι, ανακατάταξη δυνάμεων. Πολλοί θα πουν, πως ένας COVID-19, τα άλλαξε όλα… Αλλά όχι, αυτό ήταν και να είναι για πάντα η αφορμή.

Αξιολόγηση ορθότητας προσωπικών επιλόγων

Συχνά, βρίσκομαι στη φάση να αναρωτιέμαι αν ενέργησα ορθά, αν οι προθέσεις μου είναι αυτές που θα έπρεπε κι αν η συνολική μου αξιολόγηση για μία κατάσταση ή ένα πρόβλημα είναι αντικειμενική. Ωστόσο, το συναίσθημα και η λογική με το καιρό μαθαίνουν το ένα από το άλλο άλλη και χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα. Οπότε είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος μιλάει!

Πως αντιλαμβάνομαι το φόβο

Είναι φορές, που αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει το συναίσθημα του φόβου. Οι μηχανισμοί του προστατεύουν από άμεσους αλλά και έμμεσους κινδύνους. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει, αν ο φόβος, ως συναίσθημα είναι χρήσιμος σε πιο περίπλοκα ή συναισθηματικά ζητήματα.